Lựa chọn 1 trong 3 phương thức thanh toán sau:

+ Thanh toán khi nhận hàng (COD).

+ Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng.

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thanh toán kèm nội dung sau: (Số điện thoại + nội dung chuyển)

  • STK: 4311205088801
  • Tên Tk: Lê Thị Xanh
  • Agri Chi nhánh An Lão – Bình Định

Cảm ơn Quý Khách!