Trà điều hòa 07

350.000

Chủ yếu sử dụng các vị thuốc làm ấm thận, thông kinh lạc nhằm ĐIỀU HÒA hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể.

Sản phẩm thường mua cùng

Trà điều hòa 07 + Trà Flu 21B
Giá cho cả 2:   485.000