Group 575

Tại sao chúng tôi khác biệt?

Trí tuệ cha ông và tính cách xởi lởi, ân cần của con người Việt Nam đã trở thành linh hồn cho mỗi sản phẩm Tràm Viên Minh. Chúng tôi luôn muốn viết hoa chữ Tràm bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng của mình. Chính Tràm là hiện tại và cũng là bản lề mở ra cánh cửa tương lai – nơi cuộc sống thực sự viên mãn hơn.

Đắp xây mái ấm
Đắp xây mái ấm
Trọn vẹn nghĩa tình
Trọn vẹn nghĩa tình
Đùm bọc chở che
Đùm bọc chở che
Chắc lọc tinh hoa
Chắc lọc tinh hoa
Ử ấm tình thân
Ử ấm tình thân
Group 518

Các chứng nhận

Năm 2020, vùng nguyên liệu Tràm 100ha tại Hà Tĩnh của Viên Minh được công nhận đạt chuẩn organic Mỹ (USDA, Bộ Nông nghiệp Mỹ) do Control Union đánh giá, đòi hỏi Viên Minh cần tuân thủ quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Quy trình đó phải đảm bảo:

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học
Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học
Chỉ sử dụng các nguyên liệu trong danh mục cho phép
Chỉ sử dụng các nguyên liệu trong danh mục cho phép
Không sử dụng các thành phần biến đổi gen
Không sử dụng các thành phần biến đổi gen
Sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình khai thác
Sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình khai thác
Không có tồn dư thuốc bảo vệ thực và các hoá chất độc hại
Không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các hoá chất độc hại
Cơ quan chứng nhận kiểm tra trang trại hằng năm
Cơ quan chứng nhận kiểm tra trang trại hằng năm
Hàng rào đệm cách ly với khu vực trồng trọt thông thường
Hàng rào đệm cách ly với khu vực trồng trọt thông thường

Bản đồ vùng nguyên liệu Tràm

Rừng Tràm Viên Minh được trồng và khai thác chủ yếu ở:

Sản phẩm từ tràm

TĨNH TÂM TRÀM
  • TĨNH TÂM TRÀM
  • TÁI SINH TRÀM
  • THANH TẨY TRÀM