Hoàn hà thủ ô

200.000

Viên hoàn hà thủ ô là sản phẩm được Bác sỹ Viên Minh Đường điều chế giúp kích thích mọc tóc bằng cách sử dụng các vị thuốc bổ thận, bổ sung