Vị nghịch hoàn – Trào ngược dạ dày (dạng viên)

250.000

  • Trào ngược dạ dày thực quản
  • Cồn cào, nóng rát thượng vị
  • Ợ hơi, ợ chua
  • Viêm loét dạ dày tá tràng
  • Nuốt nghẹn, nuốt vướng, đau họng